Sitemap for www.halmdanmark.dk Halmdanmark
Engelsk
Tysk
Halmdanmark

Bliv medlem

Halmleverandørselskabet er et andelsselskab, som halmleverandør eller halmproducent bosiddende i Danmark, Tyskland og Polen kan blive medlem af - efter bestyrelsens beslutning.
Har du interesse heri, kan du sende en ansøgning til selskabet Att: formanden - Hans Otto Sørensen.

Denne vil så blive forelagt bestyrelsen, som træffer den endelige beslutning.

Som medlem opnår du ret til:

- At levere halm på lige vilkår med øvrige medlemmer.

- Du får andel i restbetalingen
- Du får indflydelse

- Du får også nogle pligter


Du skal levere den aftalte mængde, og du skal være Solidarisk og loyal.


Hvis du ønsker optagelse bedes du udfylde nedenstående kontaktform. Vi vil herefter rette kontakt til digSom andelshaver har du adgang til regnskab, vedtægter, kvalitetskodeks og nyhedsmail i venstre side.

Du skal være logget ind for at kunne se dem